Efektivní vyhledávání informací na internetu; zpracování informací za účelem zvýšení konkurenceschopnosti; schopnost používat užitečné on-line nástroje; on-line, jejich využití a vytěžování aj.